Páginas

lunes, 21 de diciembre de 2009

Font de Mora i els portàtils


Com a membre de l'Associació d'Educació i Noves Tecnologies de la Comunitat Valenciana "Fòrum Novadors", reprodueixc el text que l'associació ha elaborat en relació amb la política de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana sobre el pla 'Escuela 2.0':

"L’associació Novadors ha quedat sorpresa i contrariada davant la negativa de la Conselleria d’Educació a signar el conveni de col·laboració amb el MEC per a aplicar en les escoles valencianes el pla Escuela 2.0. Aquesta decisió suposa la pèrdua d’una inversió en tecnologia educativa d’11,16 milions d’euros per cada una de les entitats signants, més quasi 700.000 euros concedits a l’autonomia valenciana en l’últim Consell de Ministres.

Novadors considera esta inversió indispensable per a formar els escolars del segle XXI, promoure les competències digitals, reduir els costos en llibres de text, potenciar la formació dels docents en l’ús didàctic de les TIC, millorar la connectivitat del centres i combatre la bretxa digital, entre altres necessitats educatives.

Per altra banda, Novadors no entén les raons que el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora ha estat argumentant per a rebutjar l’ajuda estatal, sobretot quan altres autonomies sí que han decidit participar en el projecte, com és el cas de les d’Aragó, Catalunya, Andalusia, Astúries o Galícia, en aquesta última, recordem, governa el mateix partit que la Comunitat Valenciana, i havent-ne altres com Extremadura, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella-Lleó o Euskadi els govern de les quals ha autoritzat la signatura del conveni o tenen preparat ja el seu esborrany per a implantar en els propers mesos el pla Escuela 2.0.

Per a Novadors no és un argument vàlid el que ha exposat l’administració valenciana, en relació a la grandària de la pantalla dels ordinadors i als possibles efectes de “miopització” (sic), perquè ha estat rebutjat ràpidament per especialistes oftalmòlegs de prestigi. El conveni marca els requisits tècnics “mínims” que han de tenir els portàtils, els qual han de ser de baix pes (1-1,5 kg), amb una grandària “mínima” de pantalla de 10 polsades i resolució “mínima” de 1024×600 píxels, i deixa per tant un marge possible per augmentar la grandària de la pantalla en funció de les preferències de les autonomies. Al mercat hi ha ultraportàtils de 12,1 polsades i fins i tot de 13,3 polsades que estarien en el marge de pes exigit en les especificacions mínimes del conveni.

El programari també és possible personalitzar-lo en cada autonomia doncs en el conveni figura que s’inclourà –en origen– el programari i el contingut educatiu que es considere adequat per la comunitat autònoma.

Argumentar que el pla és discriminatori perquè només contempla l’alumnat de cinqué i sisé de Primària i primer i segon de Secundària i que oblida a més del 70 per cent de l’alumnat, no és un raó vàlida, ja que resulta obvi que extendre el pla al 100% de l’alumnat resultaria inviable pel seu elevat cost.

Novadors demana a les administracions educatives que defugen polititzar l’educació i a la Conselleria d’Educació Valenciana que reconsidere la signatura del conveni que és de tot punt necessari per a donar una espenta tecnològica i de qualitat a l’escola valenciana."
Reblog this post [with Zemanta]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja aquí tu comentario...